Książki

Wielcy władcy i ich imperia

(Rytm, 2021)
ZOBACZ WIĘCEJ

Szablą i mieczem

(Fenix, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wielcy wodzowie, słynne bitwy

(Fenix, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Hetmani polscy i litewscy. Leksykon

(Fenix, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wielka Historia Polski

(Fenix, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Napoleon Bonaparte. Bóg wojny

(Bellona, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wojny napoleońskie

(Bellona, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Mata Hari

(Czerwone i Czarne, 2013)
ZOBACZ WIĘCEJ

Książę Józef. Wódz i kochanek

(Bellona, 2012)
ZOBACZ WIĘCEJ

Książki

Konstantynopol 1204

(Bellona, 2012)
ZOBACZ WIĘCEJ

Jena i Auerstädt 1806

(Bellona, 2011)
ZOBACZ WIĘCEJ

Polscy królowie i książęta

(Mada, 2010)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wojsko polskie w służbie Napoleona. Legia Nadwiślańska. Lansjerzy Nadwiślańscy

(Karabela, 2008)
ZOBACZ WIĘCEJ

Jan Zamoyski. Hetman i polityk

(Bellona, 2008)
ZOBACZ WIĘCEJ

Jerozolima 1099

(Bellona, 1995 i 2007)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wagram 1809

(Bellona, 1993 i 2003)
ZOBACZ WIĘCEJ

Poczet hetmanów polskich i litewskich XVII wiek

(Somix, 1992 i 2002)
ZOBACZ WIĘCEJ

Marengo 1800

(Bellona 1990 i 2010)
ZOBACZ WIĘCEJ