Napoleoński amok Polaków

Wydawnictwo Literackie
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 472
ISBN: 978-83-08-06879-3

Ale też nikt wówczas ani później nie dał Polakom większej szansy na odbudowę państwa, która nie byłaby jedynie złudną nadzieją podarowaną przez wielkiego cesarza. Spora część tej książki, wypełnionej wspomnieniami z epoki, poświęcona jest właśnie im. Procesowi tworzenia polskich oddziałów oraz ich burzliwym losom u boku Napoleona na polach bitwew od Hiszpanii po Rosję.