Zakład produkcyjno – stolarski

Lokalizacja: Szczytniki / Małopolska
Rok: 2007
Funkcja: produkcja

Zmiana sposobu użytkowania oraz adaptacja budynków gospodarczych na zakład produkcyjno – stolarski. Zakres dokumentacji obejmował pełne opracowania technologiczne i środowiskowe pod kątem wpływu inwestycji na środowisko, ewentualną emisję zanieczyszczeń oraz oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie (raport oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji).

Inwestycja realizowana pod nadzorem Studio Complex. Powierzchnia użytkowa ok 400m².