Hotel „Folwark Zalesie”

Lokalizacja: Grajów / Małopolska
Rok: 2006
Funkcja: hotel

Przebudowa poddasza budynku hotelu na cele mieszkaniowo, hotelowe wraz z dostosowaniem budynku do wymogów przepisów ochrony pożarowej ze względu na zwiększenie ilości kondygnacji użytkowych oraz wysokości budynku, przepisów higieniczno – sanitarnych oraz bhp.