Hala Magazynowa

Lokalizacja: Niepołomice / Małopolska
Rok: 2013
Funkcja: produkcyjno – magazynowa

Hala namiotowa magazynowa, dwie kontenerowe chłodnie zewnętrzne oraz zbiornik retencyjny w ramach przebudowy i rozbudowy zakładu produkcji wędlin.

Projekt obejmował także przebudowę magazynu na suszarnię wędlin, adaptację budynku kontenerowego na myjnię wózków i pojemników, budowę przewiązki pomiędzy myjnią wózków i pojemników a zakładem, rozbudowę sieci kanalizacji opadowej.