Książki

Powstanie 1830-1831. Utracone zwycięstwo?

(Wyd. Literackie, 2023)
ZOBACZ WIĘCEJ

Kościuszko. Rysa na pomniku?

(Wyd. Literackie, 2023)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wielcy władcy i ich imperia

(Rytm, 2021)
ZOBACZ WIĘCEJ

Szablą i mieczem

(Fenix, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wielcy wodzowie, słynne bitwy

(Fenix, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Hetmani polscy i litewscy. Leksykon

(Fenix, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wielka Historia Polski

(Fenix, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Napoleon Bonaparte. Bóg wojny

(Bellona, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wojny napoleońskie

(Bellona, 2015)
ZOBACZ WIĘCEJ

Książki

Mata Hari

(Czerwone i Czarne, 2013)
ZOBACZ WIĘCEJ

Książę Józef. Wódz i kochanek

(Bellona, 2012)
ZOBACZ WIĘCEJ

Konstantynopol 1204

(Bellona, 2012)
ZOBACZ WIĘCEJ

Jena i Auerstädt 1806

(Bellona, 2011)
ZOBACZ WIĘCEJ

Polscy królowie i książęta

(Mada, 2010)
ZOBACZ WIĘCEJ

Wojsko polskie w służbie Napoleona. Legia Nadwiślańska. Lansjerzy Nadwiślańscy

(Karabela, 2008)
ZOBACZ WIĘCEJ