Wojsko polskie w służbie Napoleona. Legia Nadwiślańska. Lansjerzy Nadwiślańscy

Wydawnictwo Karabela
Rok wydania: 2008

Monografia poświęcona powstałej w epoce napoleońskiej Legii Nadwiślańskiej i Pułkowi Lansjerów Nadwiślańskich. O pierwszej z wymienionych formacji niekwestionowany znawca wojskowości, dwudziestowieczny historyk Marian Kukiel powiedział, iż była to „najświetniejsza piechota w naszych dziejach, aż po nasze dni”. Lansjerzy, obok lisowczyków i husarii odgrywali podobną rolę wśród jednostek kawalerii. O ile największy rozgłos podczas wojen napoleońskich dzięki brawurowej szarży pod Somossierą zdobyli Lekkokonni Gwardii, to lansjerzy przewyższali ich bojową sprawnością i zbliżonych wyczynów zanotowali zdecydowanie więcej. Ogromną zaletą książki są piękne barwne ilustracje wykonane przez Ryszarda Morawskiego oraz wklejka, inicjały, rysunki w tekście i dopieszczona pod każdym względem forma edytorska, czyniąca z niej bibliofilski rarytas.