Polscy królowie i książęta

Wydawnictwo Mada
Rok wydania: 2010

Jeszcze jedna książka poświęcona władcom Polski. Odróżniająca się jednak od nich niewielką ilością dat, rezygnacją z przeładowania faktami i omawiania powszechnie znanych zdarzeń na rzecz wyeksponowania – obok geniuszu politycznego, militarnego lub organizacyjnego wielu królów i książąt – słabości i ułomności ich charakteru. W poczcie tym znalazło się miejsce dla pomijanego w innych opracowaniach Bolesława Zapomnianego, którego postać ciągle budzi kontrowersje wśród historyków i publicystów, oraz dwóch królów z dynastii Romanowów, zasiadających na tronie Królestwa Polskiego w piętnastoleciu dzielącym koniec epoki napoleońskiej od wybuchu powstania listopadowego.