Konstantynopol 1204

Wydawnictwo Bellona
Rok wydania: 2012

Dzieje najbardziej zaskakującej z wypraw krzyżowych. W swoim założeniu miała doprowadzić do odzyskania Jerozolimy opanowanej w 1187 roku przez muzułmanów. Splot okoliczności, odpowiednio wykorzystany i podsycony złotem przez weneckiego dożę Dandolo sprawił, że krzyżowcy zamiast udać się do Syrii i podjąć walkę z niewiernymi obrócili oręż przeciwko największemu wrogowi Republiki Świętego Marka – starożytnemu Cesarstwu Bizantyjskiemu. Trawione wewnętrznymi walkami nie zdołało się oprzeć żądnemu łupów motłochowi, przekonanemu, że Grecy są wrogami Chrystusa i należy ich za to ukarać. Powstanie na jego gruzach tzw. Cesarstwa Romanii rozchwiało istniejący układ sił, stanowiąc wstęp do nie tylko do definitywnego upadku chrześcijańskich posiadłości w Ziemi Świętej, ale również pozbawiło odrodzone kilkadziesiąt lat później Bizancjum możliwości przeciwstawienia się tureckiej nawale.