Jena i Auerstädt 1806

Wydawnictwo Bellona
Rok wydania: 2011

Stoczone w połowie października 1806 roku symultanicznie bitwy pod Jeną i Auerstädt w ciągu kilku godzin doprowadziły do rozgromienia przez Francuzów armii Prus i – w konsekwencji niszczącego pościgu – zdegradowały je jako mocarstwo. Napoleon po błyskawicznie przeprowadzonej kampanii rozprawił się nie tylko z wrogim państwem, kultywującym wojskowe tradycje Fryderyka Wielkiego i uchodzące w Europie za niepokonane, ale również rozpoczął tzw. pierwszą wojnę polską, która doprowadziła do pokoju z Rosją w Tylży i powstania Księstwa Warszawskiego. Dla Polaków oznaczało to namiastkę własnego państwa i szansę na odbudowę utraconego w XVIII wieku królestwa.