Hetmani polscy i litewscy. Leksykon.

Wydawnictwo Fenix
Rok wydania: 2015

Encyklopedyczne, ułożone alfabetycznie biogramy obejmujące ponad siedemdziesiąt postaci hetmanów wielkich i polnych, koronnych oraz litewskich. Zestawienie uzupełnione zostało o wstęp obrazujący powstanie i charakteryzujący instytucję hetmaństwa oraz listę urzędów i godności staropolskich (podobnie jak w dwóch innych książkach poświęconych hetmanom), a także wykaz i krótkie streszczenie wojen prowadzonych najpierw przez Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, a następnie Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Książkę wzbogacają liczne barwne i czarno-białe ilustracje.

Uzupełnienie niniejszej książki stanowi opublikowany w 1992 r. w Wydawnictwie ANTA „Poczet hetmanów polskich i litewskich wiek XVIII”, poświęcony hetmanom żyjącym w ostatnim stuleciu istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów.