Krzyżacy. Czarno-biała legenda

Wydawnictwo Literackie
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 480
ISBN: 978-83-08-07808-2

W historycznej świadomości Polaków Krzyżacy budzą jednoznacznie negatywne skojarzenia. Wybija się w nich na czoło ich okrucieństwo, bezwzględność i niegodziwość. To przez pryzmat tych cech Polacy zwykli oceniać ponad trzystuletnią obecność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem, często niemal zupełnie dezawuując jego zasługujące na pozytywną ocenę dokonania. Patrząc na dzieje tego rejonu Europy nie można bowiem pomijać zupełnie faktu, że zamieszkującym je ludom, obok barbarzyńskich rzezi, bezmiaru cierpień  i bezwzględnego podboju, przynieśli Krzyżacy również cywilizacyjny i kulturalny rozwój. Bez wątpienia jednak jego cena okazała się wyjątkowo wysoka. Zresztą nie tylko dla Prusów i spokrewnionych z nimi plemion, które nie zdołały się oprzeć brutalnej aneksji prowadzonej przez zakon krzyżacki. Jego sprowadzenie na polskie pogranicze stało się złowieszczym wstępem do późniejszych, trwających przez dwa stulecia krwawych wojen z Królestwem Polskim.