Kontakt

Sławomir Leśniewski
tel. 604 210 633
e-mail: slawomirleslesniewski@gmail.com

Kontakt do wydawnictwa:
Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.
ul. Długa 1, 31-147 Kraków
tel. +48 12 619 27 40, +48 12 422 54 23
e-mail: sekretariat@wydawnictwoliterackie.pl